חזון "קטופותי"

 

« להעניק חוויה חקלאית ערכית תוך חיבור לאדמה ושורשיה.

 

« לתמוך ולתרום בקיומו של ענף החקלאות בארץ.

 

« להנחיל ערכים של טבע, עבודת אדמה, יצרנות, סקרנות, למידה וחופש.

 

« לגדל מגוון רחב של ירקות ופירות.

 

« לגדל יבולים לאורך כל השנה.

 

« למצוא פתרונות ידידותיים לסביבה, המפחיתים את הצורך בשימוש בחומרי הדברה.